Op zoek naar flexibele en professionele kinderopvang? 

Wat krijg ik voor mijn geld? Wat zijn de bureaukosten? Waar kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen? Op al deze en andere vragen geeft Je Beste Maatje graag inzicht. Waar nodig kunnen wij u hierin begeleiden wanneer uw vraag er niet bij staat.

Gastouderopvang is flexibel en goedkoper

Wanneer u gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij gastouderopvang betaalt u vaak niet tijdens vakanties, feestdagen en studiedagen. Ook hoeft u geen dagdelen af te nemen, maar betaalt u per uur. U betaalt dus alleen de uren die u afneemt! Dit kan u als gezin al snel duizenden euro’s per jaar opleveren ten opzichte een kinderdagverblijf of de BSO.

De opbouw van de tarieven voor ouders zijn als volgt:

 • opvangkosten aan de gastouder: een vast bedrag afhankelijk van leeftijd en ervaring
 • de bureau kosten van het gastouderbureau: een vast bedrag per maand of uur

De kosten van de gastouder zijn ongeveer 80% van de totale kosten. Neem voor de kosten dus contact op met uw regio. Zij kunnen u meer vertellen over het aanbod en beschikbare gastouders en dus over de uiteindelijke kosten.

Daarnaast ontvangt u van de belastingdienst ook nog Kinderopvangtoeslag:

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Infographic Kosten Kinderopvang

Bereken zelf wat een Nanny of Gastouder u kost

 • Persoonlijk contact
 • Goede bereikbaarheid
 • Bemiddeling en registratie
 • Regelmatige persoonlijke evaluatie van de opvang met de vraagouders
 • Uitgebreid cursusaanbod voor de gastouder
 • Aan het einde van het jaar een jaaroverzicht
 • Kosteloos bemiddeling van 2e gastouder
 • Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor de gastouder (niet alle regio’s)
 • Betaling aan de gastouder via online urenregistratiesysteem (niet alle regio’s)
 • Registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (indien nodig)

Minimaal wettelijk verplicht

 • Risico inventarisatie
 • 16 uur per klant besteden aan begeleiding
 • Twee huisbezoeken per jaar aan de opvangplek
 • Het werven en selecteren van gastouders
 • Het matchen van gast- en vraagouders en de kennismaking in gang zetten
 • Het voeren van intake-, koppelings- en evaluatiegesprekken met ouders
 • Bemiddeling en herbemiddeling
 • Begeleiding van gastouders d.m.v. minimaal 2 huisbezoeken per jaar
 • Bemiddeling bij problemen
 • Adviseren aan ouders en gastouders
 • Vervangende (nood)opvang zoeken en regelen
 • Administratie (o.a. overeenkomsten en verslaglegging)
 • Jaarlijkse RIE (risico inventarisatie en evaluatie) op het opvangadres
 • Controle op naleving van het handboek en bijhouden kinddossier
 • Veiligheids- en gezondheidsverslag voor GGD
 • Voldoen aan alle kwaliteitseisen (register kinderopvang), controle GGD
 • Registratie gastouders in het landelijk register kinderopvang
 • trainingen/workshops
 • PR gastouderbureau
 • Het voeren van de wettelijke kassiersfunctie (financiële afhandeling, facturering en vraagbaak )
 • Kosten deurwaarderskantoor
 • Debiteurenbeheer
 • Jaaropgaaf ouder en gastouder
 • Hulp en advies bij vragen over Belastingen en kinderopvangtoeslag
 • Aanlevering jaargegevens aan belastingdienst
 • Het begeleiden van gastouders bij de opleiding MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • EHBO training en herhaling volgens de eindtermen van het Oranje Kruis
 • Zorg dragen voor bijscholing gastouders
 • Het geven van pedagogisch advies en begeleiding
 • Themabijeenkomsten
 • Landelijke en regionale contacten onderhouden om ontwikkelingen te volgen
 • Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in de gastouderopvang
 • Oudercommissie
 • Klachtenregeling