Kwaliteit staat bij Je Beste Maatje hoog in het vaandel.

Gastouderbureau Je Beste Maatje is een door de gemeente erkend en geregistreerd gastouderbureau. Dit betekent dat de GGD jaarlijks zowel bureau als gastouders jaarlijks inspecteert op veiligheid en gezondheid. Je kunt er dus van op aan dat Je Beste Maatje aan hoge kwaliteitseisen voldoet.

Daarnaast verricht Je Beste Maatje tweemaal per jaar een controle bij de gastouders thuis. Hierbij besteden wij speciale aandacht aan veiligheid, begeleiding en verzorging. Ook kijken wij of de gastouder de gemaakte afspraken met de vraagouder nakomt. Je Beste Maatje stuurt bij waar nodig.

Menu