Kwaliteit staat bij Je Beste Maatje hoog in het vaandel.

Gastouderbureau Je Beste Maatje is een door de gemeente erkend en geregistreerd gastouderbureau. Dit betekent dat de GGD jaarlijks zowel bureau als gastouders jaarlijks inspecteert op veiligheid en gezondheid. Je kunt er dus van op aan dat Je Beste Maatje aan hoge kwaliteitseisen voldoet.

Daarnaast verricht Je Beste Maatje tweemaal per jaar een controle bij de gastouders thuis. Hierbij besteden wij speciale aandacht aan veiligheid, begeleiding en verzorging. Ook kijken wij of de gastouder de gemaakte afspraken met de vraagouder nakomt. Je Beste Maatje stuurt bij waar nodig.

Enkele eisen die Je Beste Maatje stelt aan de omgeving van je kind zijn:

  • de omgeving is veilig en schoon;
  • je kind kan buiten spelen;
  • er is voldoende (uitdagend) speelgoed en voorleesmateriaal aanwezig;
  • de omgeving is rookvrij tijdens de opvang.

Bovendien verlangt Je Beste Maatje zowel van de gastouder als de volwassen gezinsleden en structureel aanwezigen een Verklaring omtrent gedrag. Onze gastouders worden gekoppeld in het PRK voor een continu screening en wij werken met de verbeterde Meldcode kindermishandeling. De gastouder dient bovendien goed telefonisch bereikbaar te ziijn.

Kinderopvang is mensenwerk

En waar mensen werken, kan iets mis gaan. Gastouderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms in klachten. Dan is het goed om te weten dat de organisatie waar u gebruik van maakt een klachtenprocedure hanteert.

Klachtrecht

Iedere ouder/ klant van een kinderopvangorganisatie heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dat is bij de wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Deze wet geeft ook aan hoe dan gehandeld moet worden. Uw kinderopvangorganisatie heeft aanvullende maatregelen getroffen door eventuele klachten onpartijdig te laten beoordelen. Daartoe is uw kinderopvang organisatie aangesloten bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie en haar aangesloten kinderopvang instellingen beschouwen klachten van klanten als een vorm van advies over de kwaliteit van de dienstverlening. Zo draagt klachtenbehandeling bij aan de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.

U bent ontevreden, wat nu?

Zie onze downloads voor verdere informatie.

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum, peuterspeelzaal en gastouderbureau en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.

Los van de verplichting vinden wij het als Gastouderbureau ook prettig uw mening te horen voor dat het een klacht wordt.

Dit kan door een mail te sturen met uw opmerkingen en suggesties of door de enquête in te vullen.

Uw mening is belangrijk!

  1. Mail sturen
  2. Enquête invullen met behulp van het formulier Wat vindt u belangrijk bij de keuze van een gastouderbureau?