Op zoek naar kinderopvang? Je Beste Maatje helpt.

Gastouderopvang is een unieke en oudste vorm van kinderopvang. Het is kleinschalig (max. 6 kinderen) zodat ieder kind de aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Bovendien is gastouderopvang de voordeligste vorm van kinderopvang. Wanneer u gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Gastouderopvang is flexibel en goedkoper

Vast aanspreekpunt, namelijk de gastouder

Uw gastouder is uw vaste aanspreekpunt voor alle dagelijkse zaken. Sommige afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de talenten van uw kind. Uw gastouder heeft oog voor uw kind als individu en stimuleert zijn eigen inbreng. Op deze manier ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk

Een Gastouder mag maximaal 6 kinderen (incl. eigen kinderen tot 10 jaar) van 0 tot 12 jaar tegelijk opvangen in eigen huis of het huis van de vraagouder. Bij opvang van kinderen tussen 0 tot 4 jaar mogen er maximaal 5 kinderen opgevangen worden. Hier zitten nog enkele extra voorwaarden aan.

Gastouderopvang is professionele kinderopvang

Gastouderopvang valt onder de wet kinderopvang en wordt minimaal 2 keer per jaar door het gastouderbureau gecontroleerd. Iedere gastouder moet aan bepaalde (opleidings)eisen voldoen om een uniek registratienummer te krijgen. Voor gastouderopvang is er een vergoeding in de vorm van kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Gastouderopvang kan ook via een bekende

Uw gastouder kan een bekende zijn, zoals oma of een buurvrouw, maar kan ook iemand zijn die wij voor u hebben gevonden en naast uw kind nog enkele andere kinderen opvangt.

Gastouderopvang is directe afstemming van wensen

U kunt met uw gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van uw kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op uw persoonlijke wensen.

Gastouder beter voor baby’s en peuters. Bron: Universiteit Leiden.