De toegevoegde waarde van kinderopvang

Een goede hechting is in de eerste levensjaren essentieel voor een voorspoedige sociaalemotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling van een kind. Dat wil echter niet zeggen dat die hechting enkel en alleen kan plaatsvinden met de ouders. Ook andere ‘primaire opvoeders’ dragen eraan bij (Nederlands Jeugdinstituut (NJi)) Primaire opvoeders zoals leidsters en gastouders bepalen de toegevoegde waarde van kinderopvang.

Wist u dat wetenschappelijk is aangetoond dat Gastouderopvang beter is voor een baby en dreumes dan een kinderdagverblijf. Uit de observatie blijkt de gastouderopvang gunstiger naar voren te komen: de kinderen laten gemiddeld meer welbevinden zien, de sensitiviteit van de gastouders is hoger en er is minder lawaai dan in kinderdagverblijven.

Lees meer over deze onderzoeken. 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/gastouderopvang-beter-voor-kind/

Voor meer informatie over de toegevoegde waarde van kinderopvang in het algemeen en bij oudere kinderen, lees het onderstaande artikel.

“Gaan jouw kinderen vier dagen?” Het is een vraag waarmee sommige ouders in Nederland geconfronteerd worden tijdens gesprekken over kinderopvang. Opvang is geaccepteerd – ouders moeten immers werken – maar tot op zekere hoogte, vertelt Heidy Knol, voormalig directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang. Meer dan twee of drie dagen kan niet goed zijn voor het kind omdat die het beste af is bij zijn of haar ouders, is de heersende gedachte.

Dat een goede ouder-kindrelatie veel waarde heeft, valt niet te betwisten. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) stelt op haar website dat een goede hechting in de eerste levensjaren essentieel is voor een voorspoedige sociaalemotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling van een kind. Dat wil echter niet zeggen dat die hechting enkel en alleen kan plaatsvinden met de ouders. Ook andere ‘primaire opvoeders’ dragen eraan bij volgens het NJi. Daar sluit Ruben Fukkink zich bij aan. De bijzonder hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam noemt contact met opvangkrachten als een van de voordelen van crèche-ervaring voor jonge kinderen. “Als deze kinderen de kleuterleeftijd bereiken, zijn ze sociaal wat sterker, handiger met leeftijdsgenootjes en vertrouwder met vreemde volwassenen zoals een leerkracht.”

Arbeidsmarktinstrument

Veel ouders zijn zich niet bewust van de toegevoegde waarde van kinderopvang, denkt Knol. Zijzelf hoorde daar ook bij. Toen ze kinderen kreeg, wilde ze graag blijven werken. Kinderopvang bood voor haar een praktische uitkomst. “Pas toen ik er eenmaal gebruik van maakte, realiseerde ik me hoeveel ze zich daar ontwikkelden.” Ze zou graag zien dat kinderopvang niet langer enkel gezien wordt als een instrument voor de arbeidsmarkt dat ouders in staat stelt deel te nemen aan de economie. “Het zou voor alle kinderen goed zijn om een voorschoolse voorziening te bezoeken, ongeacht de thuissituatie.”

In het eerste kwartaal van 2018 gingen 778.000 kinderen van 0 tot 12 jaar naar een vorm van opvang, blijkt uit schattingen van de Rijksoverheid gebaseerd op het gebruik van kinderopvangtoeslag. Ongeveer de helft daarvan is 0 tot 4 jaar oud. Daarmee zet een stijgende trend door: in 2017 gingen er 733.000 naar de opvang en in 2014 waren het er nog maar 621.000. Met het gros van die driekwart miljoen gaat het goed, vertelt Fukkink.

Er zijn echter een paar kinderen die, net zoals in het onderwijs, wat extra zorg nodig hebben op de opvang. “Zij worden ook wel orchideekinderen genoemd”, vertelt de bijzonder hoogleraar. Die benaming is onderdeel van een hypothese die kinderen grofweg in twee categorieën verdeelt. De eerste en grootste groep zijn de zogenaamde paardenbloemen. Dit zijn de kinderen met wie het altijd wel goed gaat op de opvang. Ze zijn robuust en groeien overal. “Zet ze ergens neer en ze bloeien”, vat Fukkink samen. Daartegenover staan de orchideekinderen. Zij kunnen prachtig bloeien, maar stellen daarvoor wel hogere eisen aan hun omgeving. Wanneer een opvang daar niet aan kan voldoen, komen deze kinderen minder goed tot hun recht.

Bron 

 

 

gastouder, gastouder goed voor baby, gastouder goed voor dreumes, gastouderbureau, gastouderopvang, kinderopvang, waarde gastouderopvang, waarde van kinderopvang, waardekinderopvang
Vorig bericht
Welbevinden, Wat Is Dat?
Volgend bericht
Het Nut Van Slapen

Gerelateerde berichten