Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in dit register.

Op die manier kunnen we álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen – continu screenen.

Samen werken we aan een plek waar kinderen zich thuis voelen. Om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten, is de overheid daarom al in maart 2013 gestart met het continu screenen van vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten. Dit betekent dat ze dagelijks bekijken of iemand nieuwe strafrechtelijke gegevens op zijn of haar naam heeft staan die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Per 1 maart 2018 breiden ze dit uit naar continue screening van álle medewerkers in de kinderopvang, middels het Personenregister kinderopvang.

Wat moet u doen als u werkzaam bent in de GastouderOpvang?

Inschrijven in het Personenregister kinderopvang

Om u in te loggen op het personenregister heeft u DigiD nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

Daarnaast heeft u een VOG nodig. Gastouders en volwassen huisgenoten zijn al in bezit van een VOG. Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen moeten eerst een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Dit kan op 2 manieren; digitaal via het Gastouderbureau of via de Gemeente https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/

Schrijf u op of zo snel mogelijk na 1 maart in via duo.nl/personenregisterkinderopvang. Uw persoonlijke gegevens zijn via uw DigiD al automatisch ingevuld. U hoeft alleen nog uw VOG-kenmerk op te geven.

Vrijwilligers, stagiairs en structureel aanwezige personen op of direct na 1 maart 2018

Let op! Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.

Gastouders en volwassen huisgenoten voor 1 juli 2018

Inschrijven in het Personenregister kinderopvang is gratis tot en met 30 juni 2018. Daarna kost het eenmalig € 12,-.

Melden van de registratie

Stel uw werkgever op de hoogte van uw inschrijving. Uw werkgever maakt uw inschrijving compleet door u te koppelen aan de organisatie waar u voor werkt.

Voordelen register

Het register vergroot de veiligheid. Daarnaast zijn er administratieve voordelen:

  • Kinderopvangorganisaties hoeven een VOG na 1 juli 2018 niet meer in hun eigen administratie te bewaren.
  • Kinderopvangorganisaties hoeven geen papieren VOG meer in te leveren bij de gemeente als ze een nieuwe kinderopvanglocatie laten registreren.
  • Medewerkers hoeven geen nieuwe VOG meer aan te vragen als zij ergens anders gaan werken.
  • Tijdelijke medewerkers hoeven hun VOG niet meer om de 2 jaar te vernieuwen.

Meer informatie:

Folder Overheid

Website duo

Webinar: hoe werkt het personenregister kinderopvang?

Op dinsdag 12 december 2017 was er een Webinar over het personenregister kinderopvang. Medewerkers van DUO, GGD GHOR Nederland en Justis vertelden over het personenregister, en konden er vragen worden gesteld.

Het webinar richtte zich vooral op houders van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en op uitzendbureaus met medewerkers in de kinderopvang. Gastouders en andere medewerkers in de kinderopvang konden uiteraard ook mee kijken. Kijk het webinar nu terug.

Voorlichtingsfilmpje

 

gastouder, gastouderbureau, gastouderopvang, kinderopvang, kwaliteit gastouderopvang, Personenregister, Personenregister kinderopvang, tarieven gastouderopvang
Vorig bericht
Week van de kindermishandeling
Volgend bericht
Instructie inschrijven Personenregister Kinderopvang

Gerelateerde berichten