Ja, met name de gastouders kunnen goed inspelen op flexibele opvangbehoeften.

Gastouderbureau Je Beste Maatje biedt ook gastouderopvang aan huis. Een gastouder zorgt dan op maximaal drie dagen per week bij u thuis voor de kinderen. Zeker voor gezinnen met meerdere kinderen kan dit een goede oplossing zijn. De opvang moet voldoen aan de Regeling gastouder aan huis

Overstappen naar Gastouderbureau Je Beste Maatje gaat heel makkelijk. U neemt contact op met onze regiomanager en zij begeleidt u bij de overstap. U heeft een opzegtermijn van 1 maand bij uw gastouder en bij uw gastouderbureau. Mocht in uw overeenkomst een langere opzegtermijn staan, dan geldt toch de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Ja, dat kan. Deze gastouder moet wel aan de wettelijke voorwaarden voldoen indien u gebruik wilt maken van de Kinderopvangtoeslag.

Nee, u hoeft bij Gastouderbureau Je Beste Maatje als gastouder en vraagouder geen kosten te betalen op het moment dat u zich inschrijft.

Plaatsing van uw profiel op onze opvangmarkt/ zoekmachine zal uw kans op gastkinderen aanzienlijk verhogen. Buiten het feit dat u als gastouder door ouders specifiek kan worden gevonden op de opvangmarkt door google wordt u tevens door Gastouderbureau Je Beste Maatje meegenomen in de procedure wanneer er een nieuwe aanvraag is in uw regio.

Om uw profiel te kunnen plaatsen dient u contact op te nemen met uw regiomanager.

U heeft recht heeft op kinderopvangtoeslag als uw gastouder en gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang (LRKP) geregistreerd staan. In dit register staan de gastouders en gastouderbureaus die voldoen aan de wettelijke eisen. Gastouderbureau Je Beste Maatje staat geregistreerd, zie ook www.landelijkregisterkinderopvang.nl. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Zie ook www.toeslagen.nl bij het item Kinderopvangtoeslag.

De opvangkosten betaalt u via Gastouderbureau Je Beste Maatje aan de gastouder. Gastouderbureau Je Beste Maatje vervult inzake de opvangkosten de wettelijk verplichte kassiersfunctie. De gastouder vult de (digitale) maandstaten in (de opvanguren en het uurtarief) die vervolgens door u (digitaal) geaccordeerd worden.

kinderopvangtoeslag 2018, kosten gastouder

Vanaf 2014 geldt een beperking als u kinderopvangtoeslag aanvraagt met terugwerkende kracht. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor.

Dit zijn de kosten voor de begeleiding van de opvang, ondersteuning van de gastouder in de vorm van coachen en intervisies, het jaarlijks controleren van de opvangwoning, het jaarlijks evalueren van de opvang en controleren of de gastouder voldoet aan de criteria, het verzorgen van de administratie en jaaropgaven. Daarnaast zijn medewerkers van Gastouderbureau Je Beste Maatje iedere werkdag van 9.00 tot 17.30 uur bereikbaar voor het beantwoorden van de vragen van ouders en gastouders. Vaak ook nog in het weekend en vakanties.

Ja, de bemiddelingskosten worden naast het opvangtarief meegeteld voor de kinderopvangtoeslag.

Ja. Wanneer een gastouder de mogelijkheid heeft om te halen en te brengen naar en van bepaalde scholen kunnen hier afspraken over gemaakt worden. De haal- en brengtijden gelden als werktijd voor de gastouder.

Op de pagina Tarieven vindt u de meest actuele tarieven. Deze zijn in vergelijking met veel andere gastouderbureaus extreem laag, zeker gezien de service en kwaliteit die wij bieden. Deze bureaukosten telt u op bij het uurtarief van de gastouder wanneer u uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst indient. De vergoeding wordt namelijk ook over deze kosten berekend. Via de rekenmodule op www.toeslagen.nl/reken/toeslagen kunt u eenvoudig een proefberekening maken van de totale kosten voor de opvang van uw kind(eren), inclusief de bijdrage(n) van het Rijk en de bureaukosten voor Gastouderbureau Je Beste Maatje.

Volgens de Wet Kinderopvang betaalt elke ouder de kinderopvangkosten. De overheid neemt meestal een deel van de kinderopvangkosten voor haar rekening. Welk percentage van de kinderopvangkosten door de overheid wordt betaald is afhankelijk van uw toetsingsinkomen (dat vindt u op uw belastingaanslag over het afgelopen jaar). U kunt een proefberekening maken via de Rekenmodule op www.toeslagen.nl/reken/toeslagen om te kijken wat u uiteindelijk netto moet betalen.

De kosten van de opleidingen zijn voor rekening van de (gast)ouders. Deze ontvangen nl vaak een vergoeding (iedereenehbo/vergoedingen). Daarnaast kunnen gastouders de kosten opgeven bij hun belastingaangifte.

Gastouder zijn of een gastouder in uw gezin hebben brengt de nodige zorg en verantwoording met zich mee. Het blijkt dat veel gastouders denken dat schade die veroorzaakt wordt door of aan het kind waarop zij passen, verhaald kan worden op de Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren (AVP). Maar dat is niet zo.

Er zijn verschillende verkeringen voor gastouders van schade tot inkomen. Voor meer informatie over verkeringen voor Gastouders lees dan ons informatie blad

Staat uw vraag er niet bij? Hier zijn andere opties:

Neem contact met ons op

Mail ons

Stuur ons een email met uw vraag, binnen 24 uur zult u bericht van ons ontvangen.

Bel ons

Of neem direct telefonisch contact met ons op:
06-40758819.