Nieuwe GGD modelrapporten Gastouderopvang

Per 1 maart 2018 zijn er voor de GGD inspecties nieuwe modelrapporten Gastouderopvang. Deze modelrapporten gastouderopvang vormen de basis voor het toezicht op de kinderopvang.

Er zijn verschillende versies beschikbaar: voor gastouders, gastouderbureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en bso’s. De modelrapporten worden één, vaak twee keer per jaar aangepast op basis van wetgeving die wijzigt. Momenteel zijn de wijzigingen modelrapporten Gastouderopvang een gevolg van de Wet IKK en invoering Personenregister.

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Deze nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen. De wet is niet van toepassing op de Gastouderopvang. Maar als gastouderbureau dat voor kwalitatief goede opvang gaat, volgt Gastouderbureau Je Beste Maatje  wel de richtlijnen van de Wet IKK, met name op gebied van kwaliteit en babyopvang.  Uit onderzoek is namelijk gebleken dat gastouderopvang gunstiger voor baby’s en peuters is dan kinderdagverblijven: de kinderen laten gemiddeld meer welbevinden zien, de sensitiviteit van de gastouders is hoger en er is minder lawaai dan in kinderdagverblijven.

Personenregister kinderopvang

Op 1 maart 2018 is het Personenregister kinderopvang gestart. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in dit register.

Op die manier kunnen we álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen – continu screenen.

Samen werken we aan een plek waar kinderen zich thuis voelen. Om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten, is de overheid daarom al in maart 2013 gestart met het continu screenen van vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten. Dit betekent dat ze dagelijks bekijken of iemand nieuwe strafrechtelijke gegevens op zijn of haar naam heeft staan die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Per 1 maart 2018 breiden ze dit uit naar continue screening van álle medewerkers in de kinderopvang, middels het Personenregister kinderopvang.

download hier het modelrapport gastouder

 

babyopvang, gastouder, gastouderbureau, gastouderopvang, GGD modelrapporten, GGD modelrapporten Gastouderopvang, kinderopvang, kwaliteit gastouderbureau, modelrapporten Gastouderopvang
Vorig bericht
Belastingaangifte gastouders
Volgend bericht
E-learning voor gastouders

Gerelateerde berichten