Belastingaangifte gastouders, ondernemerschap gastouders, leges gastouders, kinderopvangtoeslag 2017, training ondernemerschap gastouder, kosten gastouderopvang, kinderopvangtoeslag 2018

Leges gastouders stijgen toch weer in 2017

Leges gastouders stijgen toch weer in 2017. Ondanks bezwaarschriften vanuit de gastouderopvang, zijn de leges voor gastouders ook in 2017 gemiddeld hoger dan in 2016. Leges gastouders stijgen toch weer in 2017Het hoogste legesbedrag voor gastouders is 872 euro.

In een gezamenlijk persbericht schrijven de eigenaren van de gastouderbureaus dat de exploitatie van een gastouderopvang op deze manier alleen maar duurder wordt. Dat terwijl zij in de praktijk merken dat sommige gezinnen echt afhankelijk zijn van gastouderopvang. Gastouders zijn door hun flexibele openingstijden voor gezinnen met werktijden buiten de standaard kantoortijden soms de enige beschikbare opvangvoorziening. Bianca Diender: ‘Ouders kiezen bewust voor gastouderopvang vanwege het huiselijke en kleinschalige karakter. Niet voor niets gaan wekelijks vele tienduizenden kinderen naar een gastouder. De stijgende leges schrikken echter steeds meer potentiële gastouders af.’

Bezwaarschriften

Kerst Sandburg is landelijk actief en ziet hoe hoog de kosten voor individuele gastouders soms zijn.  ‘Vooral als je dit bekijkt in verhouding tot de vergoeding die gastouders ontvangen voor het professioneel opvangen van kinderen.’ Hij heeft de afgelopen jaren veel bezwaarschriften naar gemeenten verzonden. Dit heeft in een aantal gevallen tot verlaging van de leges geleid, maar gemiddeld genomen worden de leges alleen maar hoger.

Gemeentefonds

Gastouders krijgen met leges te maken als zij zich in willen laten schrijven in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ook voor een wijziging, bijvoorbeeld na een verhuizing of het aantal kindplaatsen moeten zij soms hoge kosten betalen. Gemeenten krijgen vanuit het Gemeentefonds geld voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van kinderopvang. Het bijhouden van het Landelijk register maakt hier ook deel van uit. Toch zeggen sommige gemeenten het daarmee niet te redden. Het is frappant dat het verschil tussen gemeenten zo groot kan zijn. Er zijn ook veel gemeenten die geen leges heffen.

Leges kinderopvang

Behalve gastouders krijgen ook kinderopvangorganisaties te maken met leges. Maar deze kosten zijn voor organisaties vaak wat gemakkelijker op te brengen dan voor individuele en potentiële gastouders. Los daarvan hebben eigenaren van kleine kinderopvangorganisaties en eenpitters ook moeite met de soms hoge leges.

Timing gastouders

Bianca Diender en Kerst Sandburg hebben nog wel een tip voor gastouders. ‘Zorg dat je als gastouder en gastouderbureau de aanvraag tot exploitatie van een voorziening voor gastouderopvang pas indient bij de gemeente op het moment dat er een koppeling met ouders is of zit aan te komen. Op deze wijze zorgt een ieder ervoor dat de gemeente en het gastouderbureau niet met onnodig werk en kosten komen te zitten.’

gastouder, gastouderbureau, gastouderopvang, kinderopvang, leges gastouders, tarieven gastouderopvang
Vorig bericht
Overname kleine gastouderbureaus
Volgend bericht
Petitie gastouder voor acceptatie ondernemerschap

Gerelateerde berichten