Kwaliteit kinderopvang beter dan Volkskrant stelt

De risicoprofielen van de GGD zijn verkeerd geïnterpreteerd in het onderzoek door de Volkskrant.

Uitgangspunt van de Volkskrant was dat kleuren oranje en rood slechte kwaliteit kinderopvang zouden betekenen. De GGD zelf geeft aan dat de kleur codes te maken hebben met factor tijd en intensiviteit van de controles.

Kwaliteit kinderopvang. De GGD wijst erop dat de risicoprofielen geen kwaliteitsoordeel vormen. ‘Het is een instrument voor toezichthouders om in te schatten hoe intensief er toezicht gehouden moet worden’, zegt GGD-projectleider Mireille Gemmeke. Als de inspecteur zich zorgen maakt, hoeft er in de praktijk niet altijd iets aan de hand te zijn.

De GGD geeft zelf uitleg aan houders van kinderdagverblijven.

Beste houders kinderopvang,

“kwaliteit kinderopvang; dat is immers waar wij samen dagelijks mee bezig zijn”

Wij begrijpen dat er onrust is ontstaan naar aanleiding van de artikelen in De Volkskrant van gisteren en vandaag. Wij vinden het positief dat De Volkskrant een hoofdartikel heeft gewijd aan de kwaliteit kinderopvang; dat is immers waar wij samen dagelijks mee bezig zijn. Ook vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt of er eventuele verschillen zijn in kwaliteit kinderopvang tussen buurten.

Wij betreuren dat in de kop gesteld wordt, dat er zorg is over meer dan de helft van de kinderopvangcentra. Het diagram op de voorpagina laat zien dat niet in de helft, maar in nog geen 20% een rood – (serieuze) zorg- of oranje – (lichte) zorg- risicoprofiel is afgegeven.

Wat wij nog belangrijker vinden, is dat deze risicoprofielen niet de juiste maat zijn om de kwaliteit kinderopvang  aan te geven, zoals ook in de rubriek Ten Eerste in De Volkskrant van vandaag is uitgelegd.

“Zo geven we bijvoorbeeld een geel risicoprofiel als een kinderopvanglocatie een nieuwe manager heeft gekregen”

Deze risicoprofielen zijn een (landelijk verplicht) intern sturingsinstrument van de GGD-en, waarmee zij aan de gemeenten aangeven hoeveel tijd het toezicht op een locatie in beslag zal nemen. De kleur van het profiel kan wel een indicatie geven van de kwaliteit kinderopvang, maar dat hoeft zeker niet in alle gevallen zo te zijn. Zo geven we bijvoorbeeld een geel risicoprofiel als een kinderopvanglocatie een nieuwe manager heeft gekregen, of wanneer er een klacht is binnengekomen. In zulke gevallen geven wij extra tijd aan het bezoek van een locatie. Om de kwaliteit van een kinderopvanglocatie te beoordelen, is het dus altijd nodig om het toezichtverslag te lezen. Deze rapporten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk via het Landelijk Register Kinderopvang.

Nieuwe wijze van Toezicht GGD in regio Utrecht

Sinds 1 oktober 2016 voert GGD regio Utrecht het toezicht op een nieuwe manier uit.

Deze nieuwe werkwijze is nog in ontwikkeling en doen wij samen met de kinderopvangcentra. De basis van het nieuwe toezicht is dat wij vooral samen op zoek gaan naar eventuele verbeterpunten of manieren om de kwaliteit kinderopvang (nog) beter te maken en ook samen oplossingen zoeken. We besteden veel aandacht aan heldere, toegankelijke toezichtverslagen.

Door deze nieuwe werkwijze verwachten wij dat er minder handhavingstrajecten zullen zijn en dat houder kinderopvang en toezichthouder samen werken aan een goede kwaliteit kinderopvang.

Nieuwsbrief Nieuwe werkwijze GGD Regio Utrecht

gastouder alkmaar, gastouder Den Haag, gastouder Gennep, gastouder Haarlemmermeer, gastouder Nijmegen, gastouder Tiel, gastouder Utrecht, gastouderbureau, kwaliteit kinderopvang
Vorig bericht
Zwangerschapsuitkering gastouders met terugwerkende kracht
Volgend bericht
Gastouders Humanitas na overname vrij in keuze overstap

Gerelateerde berichten