GGD inspectie Nienke van Mossel

Regiomanager Nienke van Mossel heeft vandaag een positieve jaarlijkse GGD inspectie gehad!

Tijdens het GGD inspectiebezoek wordt er gekeken hoe er in de praktijk omgegaan wordt met het Pedagogisch beleid. De nadruk van een onderzoek ligt op veiligheid en gezondheid, ouderrecht, kwaliteit van het gastouderbureau en hoe er omgegaan wordt met de zorgplicht.

Ook de aangesloten gastouders worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De Rijksoverheid heeft daarom kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Het geheel aan inspecties draagt bij aan de kwaliteit in de gastouderbranche.

franchise je beste maatje, Gastouderbureau Zwolle, gastouderopvang, GGD inspectie
Vorig bericht
Gratis Reclame middelen voor gastouders
Volgend bericht
Poster kinderopvang.

Gerelateerde berichten