Bij kindermishandeling ligt de nadruk op een oplossing

In Nederland heeft 3% van alle kinderen te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Ofwel één kind per klas.. Dus ook in onze gastouderopvang zijn er kinderen aanwezig die hiermee te maken kunnen hebben.

Professionals in de kinderopvang worden opgeleid om signalen te herkennen en er te zijn voor kinderen en hun ouders wanneer er zorgen zijn.

In november 2018 hebben wij als Gastouderbureau Je Beste Maatje ook de Meldcode Kindermishandeling 2.0 geïntroduceerd. Deze Meldcode is er om medewerkers in de Kinderopvang bewust te maken van schrijnende situaties en te adviseren bij problemen. Niet zozeer om gelijk misstanden te melden bij instanties. Wel dient Veilig Thuis als aanspreekpunt voor advies en radarfunctie bij ernstige gevallen. Maar het eerste doel is bewustwording wat er speelt en bewegen tot actie en overleg met ouders of Gastouderbureau.

Iedere kinderopvangorganisatie heeft een opgeleide Aandachtsfunctionaris aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld die gespecialiseerd is in de stappen van de meldcode en het voeren van gesprekken met ouders waarin zorgen bespreekbaar gemaakt worden.

Taken van de Aandachtsfunctionaris:

  • Vraagbaak voor algemene informatie
  • Begeleiding en ondersteuning bij vermoedens kindermishandeling
  • Adviseren regiomanagers en gastouders
  • Adviesvragen of meldingen bij Veilig thuis begeleiden
  • Coördineren Uitvoering Meldcode; plan van aanpak, scholing, communicatie etc

De Aandachtsfunctionaris van Gastouderbureau Je Beste Maatje en al haar aangesloten regio’s is:

 

Rosa Hogeweg
tel nr. 06-40758819
info@jebestemaatje.nl

Rosa heeft de meerdaagse training Aandachtsfunctionaris van KIKI Training en coaching gevolgd.

U kunt erop vertrouwen dat wanneer er zorgen zijn om uw kind, we altijd direct en als eerste daarmee naar u toe komen. Het kan zijn dat er geen reden is tot zorg.

 

Het kan zijn dat er wel zorgen zijn en dat de professional samen met u kan nadenken hoe de zorgen om het kind verminderd kunnen worden. Hierin heeft de kinderopvang samen met u als ouder een gezamenlijk doel: namelijk het welbevinden en de veiligheid van uw kind. Soms kunnen ouders hierbij een steuntje in de rug gebruiken. De nadruk ligt altijd op een oplossing.

Voor meer inhoudelijke informatie over de Meldcode, ondersteunende opleidingen en Apps lees ons eerdere artikel over de Meldcode.

 

gastouder, gastouderbureau, gastouderopvang, kindermishandeling, kinderopvang, meldcode, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vorig bericht
Gastouderopleiding nu aan te vragen met STAP-budget subsidie.
Volgend bericht
De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gerelateerde berichten