Gastouder stimuleert motoriek kind

Gastouder stimuleert motoriek kind

Wat is de gemiddelde leeftijd waarop kinderen qua motoriek bepaalde vaardigheden (zouden) moeten kunnen beheersen. En wanneer moet je je zorgen maken? Hoe ga je als gastouder om met het begeleiden van je gastkinderen. Een gastouder stimuleert de ontwikkeling. Onze gastouders van Gastouderbureau Je beste Maatje werken naast het pedagogische beleidsplan ook met een gastouder werkplan om gestructureerd te kijken waarin kinderen ondersteund kunnen worden om hun ontwikkeling te stimuleren. Soms is dat nodig, soms ook gewoon leuk.

Observeren van kinderen

Vaak is het prettig om regelmatig gewoon eens een stoel te pakken en de kinderen op je gemak te observeren; individueel of in een groepsproces.  In de onderstaande overzichten staan richtlijnen over de gemiddelde motorische ontwikkeling van kinderen. Er dient echter uitdrukkelijk bij gezegd te worden dat er in de praktijk altijd sprake is van individuele verschillen. Niet alleen omdat kinderen verschillen in het tempo binnen de ontwikkeling, chronologie van de fasestappen en de eigen mogelijkheden, maar ook de omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in de verschillende ontwikkelingsfasen.

Wat kan een kind op welke leeftijd. Lees hier.

Signalen ontwikkelingsproblemen

De motorische ontwikkeling van kinderen verschilt. De één zal zich sneller ontwikkelen dan de ander. Wat is de uiterste leeftijd waarop een kind bepaalde motorische taken of bewegingen moet beheersen? In dit artikel worden signalen gegeven betreffende de motoriek, behorend bij de leeftijdsfasen -5 maanden tot 6 jaar- om te checken of er op motorisch gebied sprake is van een afwijkend ontwikkelingsverloop, mogelijke ontwikkelings-achterstand of wellicht een motorische ontwikkelingsstoornis.

Signalen ontwikkelingsproblemen

Wat kan ik doen als gastouder om de motoriek van het kind te stimuleren.

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je gastkind ga dan in overleg met de ouders of een specialist ingeschakeld moet worden.

Pinterest tips

Het is als gastouder en voor de kinderen ook gewoon leuk om zelf aan de slag te gaan met de grove of fijne motoriek. Op onze Pinterest pagina Gastouderbureau Je Beste Maatje staan allerlei spelletjes en tips om er op een leuke manier en spelenderwijs aandacht aan te geven.

Heb je ook  leuke ideeën of opmerkingen deel het dan via mail, Facebook of Pinterest

bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl

fijne motoriek, gastouder, gastouder pedagogisch beleidsplan, gastouder stimuleert ontwikkeling, gastouder werkplan, gastouderbureau, gastouderopvang, grove motoriek, kinderopvang, motoriek kind, motoriek kind stimuleren, ontwikkeling kind, ontwikkeling stimuleren
Vorig bericht
Mindfulness opvoeden; 10 stappenplan
Volgend bericht
Overname kleine gastouderbureaus

Gerelateerde berichten