De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe een kinderopvangmedewerker moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.

Basismodel meldcode

Iedere organisatie en zelfstandig werkende beroepskracht die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Uitgangspunt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin staan de volgende vijf stappen:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Aanscherping stap 4 en 5 per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van stap 4 en 5 van de meldcode.

In stap 4 wegen beroepskrachten op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 3 af of zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij bepalen zij met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

In stap 5 nemen beroepskrachten twee beslissingen:

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 
Hulp verlenen is mogelijk als:

  • de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
  • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Afwegingskaders

Om te bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid maken zij gebruik van de afwegingskaders voor hun specifieke beroepsgroep. Tot 1 januari 2019 kunnen beroepskrachten met deze kaders ervaring opdoen, voordat gebruik verplicht wordt. Als er na gebruik van de afwegingskaders geen sprake blijkt van acute of structurele onveiligheid staat het de beroepskracht nog steeds vrij om bij Veilig Thuis te melden.

Bekijk ook de video over de verbeterde meldcode.

Gastouderbureau Je Beste Maatje

Afwegingskaders opvragen

De afwegingskaders zijn bedoeld voor inschatting van de ernst van de situatie. Het is niet zo dat de beroepskracht zelf vaststelt of er daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling. De afwegingskaders kunt u bij ons opvragen.

Trainingen

Voor trainingen op het gebied van de verbeterde Meldcode of Afwegingskaders hebben wij een overzicht van allerlei trainingen; van bijeenkomsten tot online trainingen.

 

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag Gastouderbureau Je Beste Maatje 

Onze verbeterde Meldcode (versie november 2018) is te downloaden via onze website.

Meldcode op uw smartphone of tablet

Download de gratis Meldcode app voor iPhone/iPad of voor Android. Dan heeft u de stappen van de meldcode altijd bij de hand. Ook kunt u direct contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in uw regio.

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.

De App Meldcode is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor meer informatie

Mail voor meer informatie naar info@jebestemaatje.nl

Of volg ons op Facebook om snel ons actuele nieuws te ontvangen.

Afwegingskader, gastouder, gastouderbureau, gastouderopvang, kinderopvang, meldcode 2019, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vorig bericht
Bij kindermishandeling ligt de nadruk op een oplossing
Volgend bericht
Beslisboom 12 december 2022.

Gerelateerde berichten