Beslisboom 22 november 2021.

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind.

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD. Lees meer in het artikel In quarantaine na recent herstellen van corona?

Update 2 december 2021

De coronabesmettingen onder kinderen lopen op. Daarom heeft het kabinet meer maatregelen genomen die kinderen treffen. We proberen de beslisboom altijd zo eenvoudig mogelijk te maken. Door de extra regels hebben we de beslisboom moeten uitbreiden. Daarnaast hebben steeds meer kinderen zelf corona gehad. Voor deze kinderen geldt er in bepaalde situaties een uitzondering. Ook dat hebben we in de beslisboom opgenomen. Laat u niet afschrikken en volg gewoon stap voor stap de vragen die van toepassing zijn, dan krijgt u vanzelf antwoord op de vraag of een kind thuis moet blijven of naar de kinderopvang en/of school mag. Het vertrekpunt is nog steeds een kind met of zonder klachten die passen bij corona. Overigens: het is niet verplicht om met de beslisboom te werken. Zie de uitleg onderaan dit bericht.

Het ‘snottebellenbeleid’ is gewijzigd
Sinds de persconferentie van 26 november zijn er nieuwe regels voor kinderen vanaf 4 jaar:

– Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang en school.
– Kinderen van 0 t/m 3 jaar kunnen wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.

Momenteel werkt het RIVM deze maatregel nog uit. Op dit moment is het dringende advies aan ouders om hun kinderen met klachten thuis te houden en te laten testen. Zo zorgen we gezamenlijk voor het open houden van kinderopvang en scholen.

Download hier de nieuwste beslisboom van 0 jaar t/m groep 8.

Alle wijzigingen op een rij

  • Bij een kind met klachten wordt weer onderscheid gemaakt in leeftijd: kinderen vanaf 4 jaar met klachten die passen bij corona moeten thuisblijven. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona moet het vragenschema verder doorlopen worden.
  • Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona geldt nu ook weer dat zij thuis moeten blijven als een huisgenoot of nauw contact corona heeft.
  • Bij de vraag over komst uit (een gebied in) een land met een zeer hoog risico is toegevoegd: of met een zorgwekkende virusvariant.
  • Bij een kind zonder klachten wordt weer onderscheid gemaakt in het categorie 1 of 2-contact met iemand met corona: als dit een huisgenoot is dan blijft het kind thuis.
  • Bij een kind zonder klachten tussen de 4 jaar en groep 8 dat een categorie 2 contact is van iemand met corona, wordt gevraagd of dit contact in de privésituatie was. Deze vraag is toegevoegd omdat er nog wel eens onduidelijkheid over was. Onder privésituaties vallen bijvoorbeeld: thuis met een vriendje spelen, muziekles of sporten op minder dan 1,5 m.
  • Als een kind als immuun wordt gezien: de termijn is verlengd van 6 naar 12 maanden.
  • Voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 zonder klachten die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad geldt een uitzondering als een huisgenoot corona heeft. Zie de uitleg bij de ****: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die in de laatste 8 weken corona hebben gehad en nu geen klachten hebben, hoeven niet te testen en hoeven ook niet in quarantaine. Twijfel je? Bel dan de GGD.

In en uit quarantaine?

We krijgen veel vragen over wanneer een kind in quarantaine moet en wanneer het weer uit quarantaine mag. De beslisboom geeft hier geen antwoord op, want de beslisboom is een visuele vertaling van de richtlijnen van het RIVM over de keuze of een kind wel of niet naar school/opvang mag. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang het kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.

Lees meer https://www.boink.info/nieuws/in-quarantaine-na-recent-herstellen-van-corona

Beslisboom gebruiken niet verplicht

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM en de Rijksoverheid. De beslisboom hanteert geen eigen regels. We adviseren mensen die de beslisboom niet fijn vinden gebruik te maken van het protocol kinderopvang & corona of de informatie op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid te gebruiken:

lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Onduidelijkheid
Er gelden nog steeds corona-maatregelen die bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Daarvoor kunt u de nieuwe beslisboom gebruiken.

Maar na de persconferentie is er verwarring ontstaan over de regels, meldde de NOS. De vraag of een kind in quarantaine moet (en niet naar de opvang of school kan) als een huisgenoot besmet is, kregen we vaak. Deze regel gold pas per 19 november, maar was al wel genoemd in de persconferentie. De nieuwe beslisboom is gepubliceerd nadat de LCI-richtlijnen van het RIVM zijn aangepast. Deze richtlijnen waren na de persconferentie nog niet klaar, ook de informatie op de website van Rijksoverheid was in week 46 nog niet aangepast.
“Het klopt dat nog niet alles is aangepast”, gaf de woordvoerder van het ministerie van VWS. “Maar dat kost nu eenmaal tijd. Het RIVM moet zijn richtlijnen aanpassen en dat geldt ook voor de GGD’s.” Lees hier het hele artikel.

Wat is ‘veel hoesten’?
In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over ‘incidenteel hoesten’ en ‘af en toe hoesten’, zonder dat verder te specificeren. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van ‘veel hoesten’ gegeven. Twijfelt u of er sprake is van veel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 – 1351 (gratis, 08:00 – 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.Kinderen vaccineren?
In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden tegen corona. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Zij kunnen zich dan laten vaccineren. Daarom is in de beslisboom opgenomen dat een kind (vanaf 12 jaar) als immuun wordt gezien doordat het volledig gevaccineerd is.Wij vinden dat ouders zelf moeten kiezen of ze hun kind wel of niet laten vaccineren (tegen de bof, mazelen, rodehond, corona etc.). We vinden ook dat kinderopvangorganisaties bekend moeten maken of er kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt cq. niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alle ouders kunnen dan kiezen of ze van de betreffende opvanglocatie gebruik willen maken. Dat is vooral belangrijk voor ouders van heel jonge kinderen die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd. En voor ouders van kinderen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden. Kijk voor meer (algemene) informatie over vaccineren en kinderopvang en het standpunt van BOinK op www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/vaccineren.


Regels bij besmetting op locatie

Let op: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang/school bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er misschien andere regels dan de uitkomst van de beslisboom. Kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) hoeven geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. En ook niet tot oudere kinderen en volwassenen. Dit onderlinge contact heeft wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Over de beslisboom kind naar opvang/school tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals koorts, benauwdheid, veel hoesten) of (terug)komen uit een land met een zeer hoog risico. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen.

Download de Nederlandse 12+ boom.
Download de Engelse 12+ boom.

 

Bron: BOinK.nl

 

, ,
Vorig bericht
Voorlopige Kinderopvangtoeslag 2022 bekend
Volgend bericht
Protocol Kinderopvang 3 december 2021.

Gerelateerde berichten

Menu