Beslisboom 12 december 2022.

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind.

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD. Lees meer in het artikel In quarantaine na recent herstellen van corona?

Update 12 december 2022

Al een tijdje blijft corona op de achtergrond en daar zijn we blij mee. Er gelden geen coronamaatregelen meer, ook niet voor de kinderopvang. Wel worden er nog adviezen gehanteerd om de verspreiding van corona te voorkomen en te beperken. Deze adviezen staan in de meest recente versie van de beslisboom.

Omdat BOinK met regelmaat vragen krijgt over welke adviezen rondom corona er gelden voor de kinderopvang, brengt de belangenvereniging voor ouders de meest actuele beslisboom onder de aandacht. De beslisboom is gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen en het RIVM. In deze versie (12 december 2022) staan geen inhoudelijke wijzigingen, alleen een duidelijkere weergave van de bestaande richtlijnen rondom corona in de kinderopvang.

Download hier de nieuwste beslisboom van 0 jaar t/m groep 8.

bron: BOinK.nl

In en uit quarantaine?

We krijgen veel vragen over wanneer een kind in quarantaine moet en wanneer het weer uit quarantaine mag. De beslisboom geeft hier geen antwoord op, want de beslisboom is een visuele vertaling van de richtlijnen van het RIVM over de keuze of een kind wel of niet naar school/opvang mag. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang het kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.

Lees meer https://www.boink.info/nieuws/in-quarantaine-na-recent-herstellen-van-corona

Beslisboom gebruiken niet verplicht

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM en de Rijksoverheid. De beslisboom hanteert geen eigen regels. We adviseren mensen die de beslisboom niet fijn vinden gebruik te maken van het protocol kinderopvang & corona of de informatie op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid te gebruiken:

lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Onduidelijkheid
Er gelden nog steeds corona-maatregelen die bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Daarvoor kunt u de nieuwe beslisboom gebruiken.

Maar na de persconferentie is er verwarring ontstaan over de regels, meldde de NOS. De vraag of een kind in quarantaine moet (en niet naar de opvang of school kan) als een huisgenoot besmet is, kregen we vaak. Deze regel gold pas per 19 november, maar was al wel genoemd in de persconferentie. De nieuwe beslisboom is gepubliceerd nadat de LCI-richtlijnen van het RIVM zijn aangepast. Deze richtlijnen waren na de persconferentie nog niet klaar, ook de informatie op de website van Rijksoverheid was in week 46 nog niet aangepast.
“Het klopt dat nog niet alles is aangepast”, gaf de woordvoerder van het ministerie van VWS. “Maar dat kost nu eenmaal tijd. Het RIVM moet zijn richtlijnen aanpassen en dat geldt ook voor de GGD’s.” Lees hier het hele artikel.

Wat is ‘veel hoesten’?
In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over ‘incidenteel hoesten’ en ‘af en toe hoesten’, zonder dat verder te specificeren. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van ‘veel hoesten’ gegeven. Twijfelt u of er sprake is van veel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 – 1351 (gratis, 08:00 – 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.Kinderen vaccineren?
In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden tegen corona. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Zij kunnen zich dan laten vaccineren. Daarom is in de beslisboom opgenomen dat een kind (vanaf 12 jaar) als immuun wordt gezien doordat het volledig gevaccineerd is.Wij vinden dat ouders zelf moeten kiezen of ze hun kind wel of niet laten vaccineren (tegen de bof, mazelen, rodehond, corona etc.). We vinden ook dat kinderopvangorganisaties bekend moeten maken of er kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt cq. niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alle ouders kunnen dan kiezen of ze van de betreffende opvanglocatie gebruik willen maken. Dat is vooral belangrijk voor ouders van heel jonge kinderen die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd. En voor ouders van kinderen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden. Kijk voor meer (algemene) informatie over vaccineren en kinderopvang en het standpunt van BOinK op www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/vaccineren.


Regels bij besmetting op locatie

Let op: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang/school bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er misschien andere regels dan de uitkomst van de beslisboom. Kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) hoeven geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. En ook niet tot oudere kinderen en volwassenen. Dit onderlinge contact heeft wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen.

Download de Nederlandse 12+ boom.
Download de Engelse 12+ boom.

 

Bron: BOinK.nl

 

beslisboom, coronamaatregelen, gastouderopvang
Vorig bericht
De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Volgend bericht
Fijne paasdagen!

Gerelateerde berichten