Baby’s laten huilen slecht voor ontwikkeling

De conceptrichtlijn ‘Slaap en slaapgedrag bij kinderen’ van TNO levert veel boze reacties op. Eind februari nam het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) afstand van de richtlijn. Ook De Correspondent besteedt er aandacht aan.

 

Alleen laten huilen

Eerkens schrijft dit naar aanleiding van de pas verschenen conceptrichtlijn ‘Slaap en slaapgedrag bij kinderen’ van kennisorganisatie TNO. In deze richtlijn wordt onder andere geadviseerd om baby’s die niet doorslapen, langere tijd alleen te laten huilen. Eerkens vindt dat de richtlijn hiermee voorbij gaat aan allerlei wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat dit schadelijk is.

Stress

Ook het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is het niet eens met dit advies. Volgens de jongekindspecialisten van het instituut geeft alleen huilen een kind veel stress, wat een negatieve invloed kan hebben op hun ontwikkeling. Ook kan het een negatieve invloed hebben op de hechting van het kind.

Huilbeleid

Eerkens constateert in haar artikel dat ook kinderdagverblijven kinderen soms langdurig laten huilen. Ze kreeg een filmpje in handen van een baby die in een buitenslaapplaats van een dagverblijf bijna een half uur ononderbroken ligt te huilen. Maar één keer komt er een pedagogisch medewerker langs om te kijken of het kind er nog goed bij ligt. Volgens de keten waar het betreffende kinderdagverblijf onder valt past dit binnen het ‘huilbeleid’ van de organisatie.

Kinderen voelen zich meer op hun gemak bij een gastouder dan in een kinderdagverblijf. Gastouders spelen beter in op de behoefte van kinderen en er is minder lawaai. Dit concludeert Marleen Groeneveld in haar onderzoek waarmee ze promoveert aan de Universiteit Leiden. De situatie bij een gastouder is huiselijker dan bij een kinderdagverblijf.

Meer ontspannen, meer plezier
Ze volgde 116 kinderen onder de vier jaar op 26 kinderdagverblijven en bij 55 gastouders. Kinderen bij de gastouder bleken meer ontspannen en hebben meer plezier en zelfvertrouwen dan de kinderen in het kinderdagverblijf. Dat komt ook doordat gastouders meer individuele aandacht kunnen geven aan kinderen. Een ander verschil is dat kinderen altijd te maken hebben met dezelfde gastouder waar ze op het kinderdagverblijf meerdere pedagogisch medewerkers zien. Maar dat kan ook nadelige effecten hebben. Als de gastouder niet goed functioneert, is dat nadeliger voor het welbevinden van het kind. Andersom is het positiever voor een kind als de gastouder wel goed functioneert.

Lees ook ons artikel over het nut van slapen

 

baby's, Eindhoven, gastouder, gastouderbureau, Haarlem, Haarlemmermeer, huilbaby, ontwikkeling, Tiel, Utrecht
Vorig bericht
Huilbaby Hulplijn
Volgend bericht
Positief Opvoeden- Tien Suggesties

Gerelateerde berichten