Wiegendood en veilig slapen baby’s

De adviezen aan ouders op het terrein van veilig slapen en wiegendood dragen daadwerkelijk bij aan een afname van het aantal sterfgevallen. Nederland heeft in de Westerse wereld nu de laagste cijfer van overlijden door wiegendood. Dit bevestigt nogmaals het belang van een rugligging.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS waarover het NCJ bericht. blijkt dat. Het CBS maakt in eerste instantie gebruik van de cijfers in de categorie SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). Sinds een aantal jaar is het gebruikelijk om niet alleen naar SIDS-cijfers te kijken, maar naar een wat bredere categorie van doodsoorzaken. Deze wordt SUDI (Sudden Unexpected Death in Infancy) genoemd. De reden hiervoor is om te voorkomen dat wisseling in wijze van registreren kan worden gezien als een reële stijging of daling.

Adviezen veilig slapen en wiegendood

Om ook in de toekomst de incidentie van plotseling overlijden bij baby’s laag te houden, is het noodzakelijk om als JGZ-professional aandacht te blijven geven aan de adviezen voor veilig slapen. Samengevat luiden dezer als volgt:

  • Leg de baby altijd op de rug te slapen.
  • Voorkom dat de baby te warm ligt.
  • Zorg voor veiligheid in wieg of bed.
  • Blijf bij de baby in de buurt.
  • Houd uw baby rookvrij.
  • Geef bij voorkeur borstvoeding, houd een fopspeen achter de hand.
  • Gebruik geen geneesmiddelen met slaapverwekkende bijwerking.
  • Let op rust en regelmaat.

De website van het NCJ geeft uitgebreide informatie over de adviezen voor veilig slapen.

bron: vakbladvroeg.nl

gastouder, gastouderbureau, kleinschalige kinderopvang, rugligging baby, rust en regelmaat, veilig slapen baby, wiegendood
Vorig bericht
Uurtarieven kinderopvangtoeslag 2018 bekend
Volgend bericht
Week van de kindermishandeling

Gerelateerde berichten